Zonebeheer industrielawaai

zonebeheerindustrielawaai_wpZonebeheer industrielawaai

Grote industrieterreinen zijn geluidgezoneerd. Dit betekent dat de geluidbelasting van de aanwezige bedrijven een in het bestemmingsplan opgenomen zonegrens niet mag overschrijden. Overschrijding van de zonegrens betekent dat er geen bedrijven meer bij kunnen en geen uitbreiding kan plaatsvinden, het industrieterrein zit “op slot”. Het van het slot halen van een industrieterrein vergt veel inspanning, om dit te voorkomen is het beter te “beheren”.
In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verzorgt de Kraaij Akoestisch Adviesbureau de geluidverkaveling van de grote industrieterreinen in de regio. Door de geluidverkaveling wordt het geluidrecht van de bedrijven vastgelegd in het bestemmingsplan. Hiermee wordt voorkomen dat terreinen op slot raken en hebben bedrijven zekerheid over hun geluidrechten.