Zuidelijke omlegging Oudenbosch

Zuidelijke omlegging Oudenboschimage_thumb_image_image_1_[1]

De N640 Bosschendijk / St. Bernaertsstraat / Markt is de doorgaande weg door Oudenbosch. De verkeersintensiteit op die weg is dermate hoog geworden, dat het woon- en leefklimaat rondom die weg in het geding was en er ook sprake was van verkeersgevaarlijke situaties. Hierom heeft de gemeente Halderberge besloten een rondweg ten zuiden van Oudenbosch aan te leggen.

In opdracht van Dura Vermeer heeft Kraaij Akoestisch Adviesbureau geadviseerd over de bestekseisen die waren opgenomen voor de aanleg van de geluidschermen en de toepassing van het stil wegdek in relatie tot de verleende hogere waarden. Ook is geadviseerd over het optredend bouwlawaai in verband met de aanleg van tunnels, geluidschermen en de asfalteringswerkzaamheden.