Geluidmeting

Geluidmetingen

geluidmeting_wpBij akoestische onderzoeken wordt steeds meer gebruik gemaakt van een modelmatige benadering met rekensoftware. Echter, niks is nauwkeuriger dan een akoestisch onderzoek te baseren op geluidmetingen.

Kraaij Akoestisch Adviesbureau is er ruimschootse ervaring in het uitvoeren van geluidmetingen. De geluidmetingen worden uitgevoerd met een type I  (IEC60651) geluidniveaumeter van het merk RION. De geluidniveaumeter is gecertificeerd conform de eisen uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Met behulp van een statief kan tot een hoogte van 5 meter gemeten worden, op elk gewenste positie. Indien nodig wordt de positie met de GPS bepaald om achteraf berekeningen te kunnen uitvoeren of de meetpositie in een rekenmodel te stoppen.
De geluidniveaumeter kan veel geluidsoorten meten in de diverse dosismaten. Bij zeer specifieke vraagstelling wordt meetapparatuur van RION gehuurd.


Geluidbeleid

geluidbeleid_wpHet rijk, provincies, samenwerkingsverbanden en gemeentes zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het geluidbeleid. Door decentralisatie van bevoegdheden komt die verantwoordelijkheid steeds meer bij de lokale overheid (gemeentes of samenwerkingsverbanden) te liggen. Dat is ook logisch, deze overheidsinstanties zijn het best bekend met lokale geluidsproblematiek en kunnen daar het best beleidsmatig op inspelen.

Op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is het al langer mogelijk gebiedsgericht geluidbeleid op te stellen. Hiervan wordt nog maar mondjesmaat gebruik gemaakt, terwijl dit wel de mogelijkheid biedt geluidbeleid voor industrielawaai op te stellen, toegesneden op de lokale omstandigheden.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het opstellen van ontheffingenbeleid voor woningbouw op geluidbelaste locaties. Door werkervaring bij en in opdracht van de overheid is binnen Kraaij Akoestisch Adviesbureau specialistische kennis aanwezig voor begeleiding bij het opstellen van geluidbeleid. Dit kan zowel op projectbasis als op detacheringsbasis.