Geluidmetingen

geluidmeting_wpBij akoestische onderzoeken wordt steeds meer gebruik gemaakt van een modelmatige benadering met rekensoftware. Echter, niks is nauwkeuriger dan een akoestisch onderzoek te baseren op geluidmetingen.

Kraaij Akoestisch Adviesbureau is er ruimschootse ervaring in het uitvoeren van geluidmetingen. De geluidmetingen worden uitgevoerd met een type I  (IEC60651) geluidniveaumeter van het merk RION. De geluidniveaumeter is gecertificeerd conform de eisen uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Met behulp van een statief kan tot een hoogte van 5 meter gemeten worden, op elk gewenste positie. Indien nodig wordt de positie met de GPS bepaald om achteraf berekeningen te kunnen uitvoeren of de meetpositie in een rekenmodel te stoppen.
De geluidniveaumeter kan veel geluidsoorten meten in de diverse dosismaten. Bij zeer specifieke vraagstelling wordt meetapparatuur van RION gehuurd.