Het bureau voor advies op gebied van verkeerslawaai, industrielawaai, ruimtelijke ordening, geluidbeleid en geluidhinder.

Kraaij Akoestisch Adviesbureau adviseert gemeenten, samenwerkingsverbanden, bedrijven en particulieren op gebied van verkeerslawaai, industrielawaai, ruimtelijke ordening, geluidbeleid en geluidhinder.

Akoestisch onderzoek

Het woord ‘akoestisch onderzoek’ is een verzamelnaam voor geluidonderzoeken waarbij het meten en berekenen van geluid het belangrijkste is en waarbij de resultaten worden gerapporteerd.

Lees meer

Diensten

Het dienstenpakket dat door Kraaij Akoestisch Adviesbureau wordt aangeboden, is heel breed. Bijna elke vraag naar akoestisch advies kan door ons beantwoord worden.

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid komt ook voor in geluidvraagstukken, zoals bijvoorbeeld bij transformatieprojecten waarbij bestaande gebouwen worden omgebouwd tot woningen.

Lees meer

Kraaij Akoestisch Adviesbureau adviseert gemeenten, samenwerkingsverbanden en bedrijven op gebied van verkeerslawaai, industrielawaai, ruimtelijke ordening, geluidbeleid en geluidhinder.

Oprichter van het in Roosendaal gevestigde, kleinschalige geluidadviesbureau is Dennis Kraaij. Hij heeft ruime werkervaring bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven als in de publieke sector. Groot pluspunt van deze combinatie is dat hij uitstekend de taal spreekt van beide ‘werelden’.

Kraaij Akoestisch Adviesbureau is een kleine, objectief en efficiënt werkende en kostenbewuste partner voor ondersteuning en advies op gebied van tal van geluidvraagstukken.

Op al onze offertes en opdrachten zijn de voorwaarden uit “De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur” (DNR2011) van toepassing. De regeling is hier te downloaden.