Het bureau voor advies op gebied van verkeerslawaai, industrielawaai, ruimtelijke ordening, geluidbeleid en geluidhinder.Wij adviseren gemeenten, samenwerkingsverbanden, bedrijven en particulieren op gebied van verkeerslawaai, industrielawaai, ruimtelijke ordening, geluidbeleid en geluidhinder.Akoestisch onderzoek

Een “akoestisch onderzoek” is een verzamelnaam voor diverse geluidonderzoeken. Het gaat hierbij om geluidberekeningen die worden uitgevoerd met specialistische software.

Read More

Omgevingsvergunning

Bij het bouwen van geluidgevoelige objecten zoals woningen, komt in het kader van de ruimtelijke ordening het aspect ‘geluidhinder’ al snel aan de orde. Zodra een bouwplan

Read More

Geluidmetingen

Bij akoestische onderzoeken wordt steeds meer gebruik gemaakt van een modelmatige benadering met rekensoftware. Echter, niks is nauwkeuriger

Read More

geluidsmeterRIONNA28_wp

Kraaij Akoestisch Adviesbureau op tv bij RTL-Z Doe maar Duurzaam?
DMD Logo RTLZ 2020

Van harte welkom op de website van Kraaij Akoestisch Adviesbureau.

Oprichter van het in Roosendaal gevestigde, kleinschalige geluidadviesbureau is Dennis Kraaij. Hij heeft ruime werkervaring bij zowel overheid als bedrijfsleven. Groot pluspunt van deze combinatie is dat hij uitstekend de taal spreekt van beide ‘werelden’. Dit, samen met zijn zeer specialistische kennis op geluidgebied, de mogelijkheid van telewerken en flexibele inzetbaarheid, maakt Kraaij Akoestisch Adviesbureau een objectieve, efficiënt werkende en kostenbewuste partner als u ondersteuning op gebied van geluidvraagstukken zoekt.

Uw partner als het gaat om ondersteuning op gebied van geluidvraagstukken.

Kraaij Akoestisch Adviesbureau adviseert gemeenten, samenwerkingsverbanden, bedrijven en particulieren op gebied van verkeerslawaai, industrielawaai, ruimtelijke ordening, geluidbeleid en geluidhinder.

 Oprichter Dennis Kraaij heeft ruime werkervaring bij zowel overheid, in het bedrijfsleven als in de publieke sector. De 20 jaar specialistische kennis zorgt altijd voor een pragmatische insteek. Kraaij Akoestisch Adviesbureau is een flexibele organisatie welke objectief, efficiënt en kostenbewust werkt.

Het Akoestisch Adviesbureau voor gemeenten, overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren op gebied van verkeerslawaai, industrielawaai, ruimtelijke ordening, geluidbeleid en geluidhinder.

Op al onze offertes en opdrachten zijn de voorwaarden uit “De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur” (DNR2011) van toepassing. De regeling is hier te downloaden.