Akoestisch onderzoek

akoestischonderzoek_wpHet woord ‘akoestisch onderzoek’ is een verzamelnaam voor geluidonderzoeken in diverse soorten en maten. Het gaat hierbij om geluidberekeningen die worden uitgevoerd met specialistische software. Uiteraard moeten voor akoestische onderzoeken ook vaak geluidmetingen worden uitgevoerd.

De geluidmetingen en -berekeningen worden verwerkt in een akoestisch rapport. Dit rapport bevat altijd heldere conclusies en op maat gesneden adviezen. De akoestische onderzoeken worden altijd uitgevoerd conform de geldende richtlijn van het betreffende onderwerp, bijvoorbeeld de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, de NEN5077, of de NPR 5272.

Bij ons kunt u terecht voor akoestisch onderzoek voor:

  • bestemmingsplannen ten behoeve van de bouw van woningen.
  • het berekenen van geluidwering van woningen.
  • vestiging van bedrijven.
  • geluid veroorzaakt door bouw of realisatie van infrastructurele werkzaamheden.