Geluidmetingen

Hoewel rekenmodellen een steeds prominentere plaats in nemen, zijn geluidmetingen nog steeds een essentieel onderdeel van het werk. Kraaij Akoestisch Adviesbureau beschikt daarom over meetapparatuur waarmee (bijna) alle meetvragen kunnen worden beantwoord.

De basis wordt gevormd door een type I geluidniveaumeter van het merk Rion, type NA28. Deze geluidmeter beschikt over een breed arsenaal aan mogelijkheden om geluid te meten. Het gemeten geluid wordt direct opgeslagen op de geluidmeter. De meetresultaten kunnen daarna op kantoor eenvoudig worden uitgelezen en geanalyseerd. Ook kan het gemeten geluid worden opgenomen en achteraf worden afgeluisterd.

Om te controleren of woningen voldoen aan de Bouwbesluit eisen, bevat de geluidmeter een bouwakoestiek module. Hiermee kunnen geluidmetingen conform de NEN 5077 worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van een gevel van een woning of kan de geluidwering tussen ruimtes worden bepaald.

Maar het is ook noodzakelijk om een geluidbron te hebben, om het geluid van de ene naar de andere woning te simuleren ter controle van luchtgeluidisolatie (ter voorkoming van het horen van bijvoorbeeld stemgeluid of de televisie) of de contactgeluidisolatie (ter voorkoming van het horen van schuivende meubels of tikkende hakken van schoenen). Hiervoor maken we gebruik van een ruisbron en een tappingmachine (“hamerapparaat”) van Ntek.