Bouwlawaai

Bij grote infrastructurele projecten wordt veel geluid geproduceerd door het heien van palen, het intrillen van damwanden, sloopwerkzaamheden, graafwerkzaamheden, pompen en generatoren.

Voor deze werken is in het Bouwbesluit geluidnormering opgenomen, waardoor geluidhinder voor omwonenden zoveel mogelijk moet worden beperkt. Kraaij Akoestisch Adviesbureau verzorgt geluidberekeningen om vooraf te voorspellen of aan de geluidnormen kan worden voldaan. Hiervoor beschikken we of een ruim arsenaal aan kengetallen voor de meest optredende geluidbronnen.

Mocht uit de berekeningen blijken dat niet aan de geluidnormen kan worden voldaan, dan worden adviezen gegeven over maatregelen die getroffen kunnen worden.

Tijdens de uitvoering van het werk kunnen geluidmonitoringssystemen worden geplaatst op basis van huur of koop. Deze systemen meten continue het geluid en leveren dagelijks per mail een dagrapport. De systemen kunnen door ons worden beheerd, waarbij we dagrapporten analyseren en waarschuwen als er een situatie dreigt dat een vastgestelde geluidnorm wordt overschreden.

Op deze manier kunnen wij de geluidprognoses en monitoring van een infrastructureel project geheel voor u verzorgen.