Geluidberekeningen

Geluidberekeningen vormen een belangrijk onderdeel van ons werk. De geluidbelasting van weg- of railverkeerslawaai, van vliegtuiglawaai of van industriële activiteiten moet in een dichtbevolkt land als Nederland vaak worden berekend, omdat geluidmetingen niet kunnen worden uitgevoerd vanwege stoorlawaai van geluidbronnen die we niet in de beoordeling moeten betrekken. Dit komt ook omdat de regelgeving er op is gericht om de geluidbronnen apart te beoordelen.

Voor de geluidbelastingsberekeningen wordt gebruik gemaakt van Geomilieu. Dit softwarepakket rekent de geluidbelasting van bronnen zoals weg- of railverkeerslawaai of industriële bronnen uit over grotere afstand. Het softwarepakket houdt rekening met afscherming of reflectie van gebouwen of geluidschermen, bodemdempingen en natuurlijk de demping van het geluid over de afstand. Dit driedimensionale rekenpakket rekent uiteraard volgens de geldende rekenvoorschriften.

Ook kunnen we vóór de bouw van een woning geluidberekeningen uitvoeren wat de geluidbelasting in een woon- of slaapkamer is als de woningen hoog geluid belast is. Dergelijke berekeningen moeten worden uitgevoerd om aan te tonen dat voldaan wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit. Vaak wordt de eis voor deze berekeningen gedaan bij en aanvraag om een omgevingsvergunning “Bouwen”. De berekening wordt ook wel “Geluidwering gevelberekening genoemd”. Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van het rekenpakket “Geluidwering gevel”.