Woningbouw

Zodra een bestemmingsplanprocedure is doorlopen, wordt een omgevingsvergunning “Bouwen” aangevraagd. Ook bestaat de mogelijkheid om beide procedures tegelijkertijd te doorlopen.

Als er sprake is van een hoge geluidbelasting, moet de woning aan de geluideisen uit het Bouwbesluit voldoen. Dit geldt voor zowel de geluidwering van de gevel en het dak als de geluidwering tussen ruimtes. In geval van geschakelde woningbouw of appartementencomplexen gelden ook geluidweringseisen tussen de woningen onderling.

De geluidwering van de gevel en het dak wordt berekend. Dat kan ook niet anders, de woning is nog niet gebouwd, dus er kunnen geen geluidmetingen worden uitgevoerd. De berekeningen worden uitgevoerd volgens geldende NEN en NPR richtlijnen, gebruik makend van specialistische software, op basis van beschikbare bestektekeningen. Mocht uit de berekeningen blijken dat de geluidwering van de gevel of het dak onvoldoende is, dan worden maatregelen geadviseerd. Hierbij worden de specifieke geluidweringseisen van bijvoorbeeld het glas, dak of ventilatievoorziening gerapporteerd, waarna een architect of bouwkundige de keuze kan maken bij de leveranciers.

Als woningen of een appartementencomplex is gerealiseerd, kan door middel van een geluidmeting worden vastgesteld of de gestelde geluidweringseisen, zowel van buiten naar binnen als de interne geluidwering, gehaald worden. Hiervoor beschikt Kraaij Akoestisch Adviesbureau over de benodigde meetapparatuur zoals ruisbron en tappingmachine (hamerapparaat).