Geluidbeleid

geluidbeleid_wpHet rijk, provincies, samenwerkingsverbanden en gemeentes zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het geluidbeleid. Door decentralisatie van bevoegdheden komt die verantwoordelijkheid steeds meer bij de lokale overheid (gemeentes of samenwerkingsverbanden) te liggen. Dat is ook logisch, deze overheidsinstanties zijn het best bekend met lokale geluidsproblematiek en kunnen daar het best beleidsmatig op inspelen.

Op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is het al langer mogelijk gebiedsgericht geluidbeleid op te stellen. Hiervan wordt nog maar mondjesmaat gebruik gemaakt, terwijl dit wel de mogelijkheid biedt geluidbeleid voor industrielawaai op te stellen, toegesneden op de lokale omstandigheden.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het opstellen van ontheffingenbeleid voor woningbouw op geluidbelaste locaties.
Door werkervaring bij en in opdracht van de overheid is binnen Kraaij Akoestisch Adviesbureau specialistische kennis aanwezig voor begeleiding bij het opstellen van geluidbeleid. Dit kan zowel op projectbasis als op detacheringsbasis.