Detachering

detachering_wpBij grote projecten, kan een tijdelijke onderbezetting aan de orde zijn. Inhuur van gekwalificeerd personeel is dan mogelijk. Bij Kraaij Akoestisch Adviesbureau wordt regelmatig op basis van inhuur (detachering) gewerkt, onder andere bij gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Onze medewerkers beschikken over een goede wetskennis van de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer. Ook relevante softwarepakketten behoeven geen toelichting.

Wat betekent dat voor u ?

We beschikken over een moderne IT omgeving van waaruit “werken op afstand” relatief eenvoudig is als reisafstanden een mogelijk dilemma vormen. Het inrichten van een extra werkplek is dan niet noodzakelijk en scheelt u in kosten, de urenstructuur is transparant  en wordt wekelijks met uw administratie gecommuniceerd.

U krijgt:

Korte communicatielijnen, no nonsens aanpak en het maximaal benutten van de beschikbare uren binnen de afgesproken projectomvang.