Geluidsanering Tilburg

tilburg_wpGeluidsanering gemeente Tilburg


De gemeente Tilburg heeft van de rijksoverheid (Bureau Sanering Verkeerslawaai) subsidie ontvangen om het geluid vanwege de spoorlijn door Tilburg te verminderen. De maatregelen zijn gericht op bronmaatregelen (stille bruggen, raildempers), overdrachtsmaatregelen (geluidscherm) en maatregelen bij de ontvanger (gevelmaatregelen).
Kraaij Akoestisch Adviesbureau verzorgt op detacheringsbasis de projectleiding voor de gevelmaatregelen. De werkzaamheden betreffen de subsidie-aanvragen, aansturing van de bouwkundig adviseur, contacten en contractvorming met de bewoners, aanbesteding en aansturing van de aannemers.