Nieuwe LTS Roosendaal

Nieuwe LTS Roosendaal

nieuweltsroosendaalIn het voormalige LTS gebouw in Roosendaal worden nieuwe appartementen gebouwd. Vanwege de hoge geluidbelasting vanwege de Rijksweg A58 dienen de appartementen een goede geluidisolatie te verkrijgen. In opdracht van BVR is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau de geluidbelasting berekend en zijn adviezen gegeven met betrekking tot de geluidwering van de gevel. Hierbij is het van rechtens verkregen niveau uit het Bouwbesluit vertaald in een richtwaarde van 38 dB in een geluidgevoelige ruimte. Hierdoor zullen de toekomstige bewoners in de appartementen de geluidhinder van de rijksweg maar zeer beperkt ervaren.
Op het achterterrein van de voormalige LTS worden nieuwe grondgebonden woningen, appartementen en twee-onder-één kapwoningen gerealiseerd. Dit plan heet ‘Ambachtshoven’. Voor dit plan is het akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de bestemmingsplanwijziging en zijn adviezen gegeven voor de vereiste geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, voorkomen van te veel galm in het trappenhuis van het appartementencomplex en de interne geluidwering.