Referenties

Zuidelijke omlegging Oudenboschimage_thumb_image_image_1_[1]

De N640 Bosschendijk / St. Bernaertsstraat / Markt is de doorgaande weg door Oudenbosch. De verkeersintensiteit op die weg is dermate hoog geworden, dat het woon- en leefklimaat rondom die weg in het geding was en er ook sprake was van verkeersgevaarlijke situaties. Hierom heeft de gemeente Halderberge besloten een rondweg ten zuiden van Oudenbosch aan te leggen.

In opdracht van Dura Vermeer heeft Kraaij Akoestisch Adviesbureau geadviseerd over de bestekseisen die waren opgenomen voor de aanleg van de geluidschermen en de toepassing van het stil wegdek in relatie tot de verleende hogere waarden. Ook is geadviseerd over het optredend bouwlawaai in verband met de aanleg van tunnels, geluidschermen en de asfalteringswerkzaamheden.


Geluidsanering gemeente Tilburg


tilburg_wpDe gemeente Tilburg heeft van de rijksoverheid (Bureau Sanering Verkeerslawaai) subsidie ontvangen om het geluid vanwege de spoorlijn door Tilburg te verminderen. De maatregelen zijn gericht op bronmaatregelen (stille bruggen, raildempers), overdrachtsmaatregelen (geluidscherm) en maatregelen bij de ontvanger (gevelmaatregelen).
Kraaij Akoestisch Adviesbureau verzorgt op detacheringsbasis de projectleiding voor de gevelmaatregelen. De werkzaamheden betreffen de subsidie-aanvragen, aansturing van de bouwkundig adviseur, contacten en contractvorming met de bewoners, aanbesteding en aansturing van de aannemers.


Zonebeheer industrielawaai

zonebeheerindustrielawaai_wpGrote industrieterreinen zijn geluidgezoneerd. Dit betekent dat de geluidbelasting van de aanwezige bedrijven een in het bestemmingsplan opgenomen zonegrens niet mag overschrijden. Overschrijding van de zonegrens betekent dat er geen bedrijven meer bij kunnen en geen uitbreiding kan plaatsvinden, het industrieterrein zit “op slot”. Het van het slot halen van een industrieterrein vergt veel inspanning, om dit te voorkomen is het beter te “beheren”.
In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verzorgt de Kraaij Akoestisch Adviesbureau de geluidverkaveling van de grote industrieterreinen in de regio. Door de geluidverkaveling wordt het geluidrecht van de bedrijven vastgelegd in het bestemmingsplan. Hiermee wordt voorkomen dat terreinen op slot raken en hebben bedrijven zekerheid over hun geluidrechten.


Aanvragen omgevingsvergunningen

omgevingsvergunning_1_wpIn verband met de bouw van woning(en) of andere geluidgevoelige objecten zijn akoestisch onderzoeken uitgevoerd voor onder andere de volgende projecten in 2015 en 2016:
 

 • Driestapelenstoel in Kaatsheuvel
 • Stougjeshof in Oud-Beijerland
 • Europaweg in Coevoerden
 • Stadsrand Dalem in Tilburg
 • Molenstraat 170 in Zundert
 • Marathon in Krimpen aan de IJssel
 • Centrumgebied Zevenbergen (ism Rho Adviseurs)

 

Bestemmingsplannen

bestemmingsplan_wpBij het opstellen van bestemmingsplannen spelen akoestische aspecten steeds vaker een grote rol. Voor onder andere onderstaande bestemmingsplanprojecten zijn in 2015 en 2016 akoestische onderzoeken uitgevoerd:

 • Stadsentree Zierikzee
 • Waterman Onions Emmeloord
 • Rivierdijk Sliedrecht
 • Jachthaven Naarden
 • Kasteel Strijthagen Landgraaf
 • Evenemententerrein Spaarnwoude iov Rho Adviseurs
 • Nieuwe LTS in Dordrecht

 

Omgevingsvergunningen voor bedrijven

omgevingsvergunningbedrijven_wpVoor onder andere onderstaande bedrijven zijn in 2015 en 2016 akoestische onderzoeken uitgevoerd, die onderdeel uitmaken van een vergunningaanvraag krachtens de Wabo of een melding bij het Activiteitenbesluit:

 • Waterman Onions in Emmeloord
 • Verdam Intereurmakers in Neerkant
 • Van Damme Fruit in Nisse
 • Markusse BV in ‘s-Heer Abtskerke
 • Century Vlissingen
 • Kempenaars Recycling BV Roosendaal
 • Muziekschool de Tuyter in Krimpen aan de IJssel