Bestemmingsplan Nieuw Kralingen

Bestemmingsplan Nieuw Kralingen

nieuwkralingenDe gemeente Rotterdam is voornemens het gebied tussen de Bosdreef en de Rijksweg A20 opnieuw te bestemmen. Het is de bedoeling dat in dit gebied ca. 800 woningen worden gebouwd. Het gebied is geluidbelast door de Rijksweg A20, de spoorlijn en de lokale wegen zoals de Bosdreef en de Boezemlaan. In het gebied bevinden zich ook metaal bewerkende bedrijven, een rangeerterrein en Stoomstichting Nederland waar stoomtreinen worden onderhouden en rijden. Het geluidonderzoek behorende bij dit bestemmingsplan wordt door ons in opdracht van Heijmans verzorgd. Een complexe puzzel, waarbij de uitdaging ligt in het voldoen aan de regelgeving, het verzorgen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en te voorkomen dat de bedrijven in hun bedrijfsvoering worden belemmerd.